Jag har jobbat med hemsidor, webbverktyg och kundhanteringssystem sedan tidigt 2000-tal. I samband med det har jag skrivit, översatt och bearbetat texter av många olika slag – manualer, assessmentverktyg, kundhanteringsystem, cv, produktblad och marknadsmaterial. 

Exempel på relevanta uppdrag, arbetsuppgifter och projekt

2018 – Byggt och lanserat hemsida för KTH Innovation Readiness Level™ i WordPress, inklusive grafiska element och rörligt material framtaget i Adobe Illustrator och PowerPoint. KTH Innovation, Stockholm

www.kthinnovationreadinesslevel.com 

 2014 – Rekonstruerat och lanserat hemsida i One.com för Insight Consulting samt sköter löpande underhåll och redigering. Insight Consulting, Stockholm

www.insightcon.se

2011 – Översättare mellan svenska och engelska för hemsida, nyhetsartiklar och marknadsföringsmaterial. KTH Innovation, Stockholm

2009 – Redigerare i SharePoint-baserat intranät samt ledaransvar i projektgrupp för att utveckla ett nytt intranät i SharePoint för den nordiska organisationen. Right Management, Stockholm

2008 – Implementerade ett nytt CRM-system och överförde företagskontakter från analoga källor. Prima Office, Stockholm

2005 – I egenskap av Web Solutions Manager för Norden, samarbetade med Europa-ansvarig Web Solutions Manager i anpassningen av ett antal globala webbplatser till den nordiska marknaden. Right Management, Stockholm

2004 – Ledde den framgångsrika introduktionen av Right Managements globala, webbaserade kundhanteringssystem i Sverige. Skrev pedagogiska manualer och utbildade användare löpande. Right Management, Stockholm

2002 – Bestämde, beskrev och utbildade konsulter i nya rutiner kring användandet av webbaserat kundhanteringssystem. Right Management, London, UK

2000 – Utformade, byggde upp och underhöll Access databas som stöd för effektivt handhavande av 150 underkonsulter med spridning över hela Storbritannien. Right Management, London, UK 

Utbildningar och kurser

2018 – Certifikat – Build Front End Web Applications from Scratch, Codecademy

  • JavaScript, React, JSX

2018 – Certifikat – Build Websites from Scratch, Codecademy

  • HTLM, CSS, Responsive Design, Browser Compatibility, Design and UI

2012 – Adobe Indesign, Addskills AB

2011 – Grundläggande projektledarutbildning, 3 dagar, Mindset AB

2010 – Polopoly webbredigerare, Kungliga Tekniska högskolan

2009 – Episerver webbredigerare, Episerver AB

Program och verktyg

WordPress
Adobe Creative Suite
Microsoft Office
Apsis Pro
Netigate
SharePoint
Microsoft Dynamics CRM
Xplode CMS
Hogia order/lager/fakturering

Arbetsgivare

2010-nuvarande KTH Innovation, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm – projektledare och koordinator
2009-2010 Right Management, Stockholm – HR and Support Consultant
2008 Prima Office AB, Stockholm – Teamledare
2003-2008 Right Management, Stockholm – Web Solutions Manager
2000-2003 Right Management, London UK – Client Services Assistant och Client Services Manager
1997 Charterhouse Bank, London UK – receptionist
1994-1997 Holiday Inn Victoria, London UK – Assistant Reservations Manager
1992 Hotel Bellevue Park Plaza, Interlaken Schweiz – receptionist
1991 jun-okt Hotel Splendid, Interlaken Schweiz – servering
1989-91 Reso Hotell Rubinen, Göteborg – receptionist (tjänstledig jun-okt 1991)