Byggt och lanserat hemsida för KTH Innovation Readiness Level™ i WordPress, inklusive grafiska element och rörligt material framtaget i Adobe Illustrator och PowerPoint.

Byggt hemsida för skyddat boende i WordPress, val av tema, layout och anpassning med  html och css-kod.

Slutprojekt i kursen “Build websites from scratch”. Bilder, text och designspec gavs men kodningen och de interaktiva elementen gjordes utan handledning. 

Rekonstruerat och lanserat hemsida i One.com för Insight Consulting, samt löpande underhåll och redigering som fortgår.